Được thành lập vào năm 2001, Công viên phần mềm Quang Trung là một trong những dự án trọng điểm cho kế hoạch phát triển của thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Qua hơn 15 năm hoạt động, CVPM Quang Trung trở thành trung tâm CNTT lớn nhất tại Việt Nam

QTSC-Telecom là đơn vị thành viên Công ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Viên Phần mềm Quang Trung, khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung (QTSC). QTSC Telecom cung cấp các dịch vụ đa dạng như dịch vụ kết nối Internet, dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ đảm bảo kinh doanh liên tục, dịch vụ hạ tầng hệ thống chính phủ điện tử, dịch vụ đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Được sự chấp thuận của Ban Dự Án Công viên Phần Mềm Quang Trung. Công ty Gia Huy đã được tham gia và hoàn thành dự án cung cấp hệ IT

Bên Trong Phòng Đặt Máy chủ SERVER


Hình ảnh Nhân viên IT Gia Huy đang lắp đặt

0 Thích
125 Xem

Có thể bạn thích

Bình luận

Please enter your name. Please enter an valid email address. Vui lòng nhập nội dung