Thiết bị Đo kiểm cáp đồng DSX-5000 CableAnalyzer cải thiện thời gian đo kiểm với tốc độ chưa từng có trên thị trường, chỉ mất 10s đối với cáp đồng Cat 6A và Class FA. DSX-5000  là thiết bị kiểm tra xác nhận độc lập bởi ELT đạt được chứng nhận của IEC phân loại […]

Đọc thêm