Hệ thống kiểm soát ra vào là gì ? Access Control system là hệ thống kiểm soát ra vào cửa hoặc lối đi thông qua việc xác thực bằng vân tay, thẻ cảm ứng, mật khẩu, khuôn mặt v.v… trên thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ cảm ứng …. Việc kiểm soát có thể thực hiện […]

Đọc thêm