Các giải pháp điều hòa chính xác cho phòng server và trung tâm dữ liệu 1. Phòng Server Điều hòa chính xác cho phòng server nhỏ: Khi các công ty phát triển, server sẽ nhanh chóng trở thành một tủ rack và cần một phòng riêng. Máy tính tỏa nhiệt. Quạt sẽ không đủ tin […]

Đọc thêm