TIÊU CHUẨN THI CÔNG SÀN NÂNG KỸ THUẬT Công tác chuẩn bị: Thống nhất kết cấu và bản vẽ. Nhận bản vẽ thiết kế chi tiết các thiết bị trên sàn nâng kỹ thuật, vị trí ổ cắm điện, vị trí các thiết bị, bản vẽ kết cấu chi tiết vách ngăn, cửa kính đã […]

Đọc thêm