Hệ thống truyền hình là hệ thống thu nhận tín hiệu sóng và tín hiệu thông qua đường truyền cáp để chuyển thành hình ảnh và âm thanh (truyền thanh truyền hình) A- CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ: (ANALOG TV) Truyền hình tương tự là một hệ thống mà trạm thu phát đều là […]

Đọc thêm

Hệ thống Điện thoại PBX là gì? PBX là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Private Branch Exchange (Tổng đài Nhánh Riêng), là một mạng điện thoại riêng được sử dụng trong phạm vi một công ty. Những người sử dụng hệ thống điện thoại PBX dùng chung một số đường điện thoại […]

Đọc thêm