HDBase-T có chế độ hỗ trợ công nghệ Ethernet, cho phép cắm các thiết bị HDBase-T vào hệ thống mạng và các thiết bị sẽ nhận biết và tự động bật tính năng nào có hỗ trợ trong môi trường Ethernet. Hiện nay, nhiều hạ tầng trong các toà nhà đang dần chuyển sang Internet […]

Đọc thêm