Bột giảm điện trở đất Gem

Product Description

Một số thông số cơ bản của GEM

STT THÔNG SỐ
1 Mã hàng GEM25A
2 Trọng lượng 11,36kg/bao
3 Điện trở suất 2 Ohm-cm
4 Tiêu chuẩn phù hợp IEC 62561-7

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bột giảm điện trở đất Gem”