Cọc tiếp địa

Product Description

Cọc tiếp địa đồng hoặc thép mạ đồng dài 2400 mm, Ø14 mm theo tiêu chuẩn IEC 62501 và TCN2068-174

Các loại cọc tiếp địa tiêu biểu:
+ Cọc tiếp địa L2,4m, phi 16 (ẤN ĐỘ)
+ Cọc tiếp địa L2,4m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ)

+ Cọc tiếp địa L3,0m, phi 16 (ẤN ĐỘ)

+ Cọc tiếp địa L3,0m, phi 14.2 (ẤN ĐỘ)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cọc tiếp địa”